Amharclann Ghaoth Dobhair: Feidhmeannach Chultúra agus Turasóireachta

Amharclann Ghaoth Dobhair logo

Feidhmeannach Chultúra agus Turasóireachta

Sonraí Poist

Tá Amharclann Ghaoth Dobhair, ag tairiscint post ar chonradh ocht mí mar Fheidhmeannach Chultúrtha & Turasóireachta.

An Post

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Amharclann Ghaoth Dobhair agus beidh sé de chúram ar an té a cheapfar clár oibre turasóireachta chultúrtha agus ealaíon a bhainistiú agus a riaradh i gcomhar le Bord na hAmharclainne.

Bainistíocht: Beidh an t-oifigeach freagrach do Bhord na hAmharclainne.

Tuarastal: €35,000 sa bhliain (conradh ocht mhí)

Seol iarratas don phost isteach roimh 3pm, 26 Iúil 2024 chuig amharclann1961@gmail.com

Tuilleadh eolais : Teil. (074) 95 31611 nó R-phost: amharclann1961@gmail.com

Údarás na Gaeltachta logo

Date Entered/Updated:
Expiry Date:
Region: Co Dhún na nGall / Co Donegal