Galway Local Area Employment Service Network: Case Worker / Employment Guidance Officer (Part-Time)

Intro & Galway City Partnership

Case Worker / Employment Guidance Officer

Galway Local Area Employment Service Network

The Local Area Employment Service provides a range of services to support unemployed people (back) into employment or further education and training.

We are recruiting a part-time Case Worker / Employment Guidance Officers to fill an immediate vacancies covering the Connemara area.

The ideal candidates will:

 • Provide clients with a confidential, individual career path planning, guidance and counselling service on a caseload basis
 • Maintain the caseload management system as provided by the Department of Social Protection
 • Work as an integrated member of the LAES team and the wider Galway City Partnership team
 • As an essential prerequisite you will demonstrate experience and/or a qualification in the area of adult guidance or in supporting adult development
 • Fluency in the Irish language is essential
 • Own transport and full drivers licence are essential

This is a part-time position of 17.5 hours per week and will be based in the Connemara area
This is an initial fixed term contract of 2.5 years but may be renewed
Pro-rata Salary scale available upon request.

Recruitment is by Application form only. For an Application Form and Job Description please go to www.gcp.ie and scroll down to GCP News.

Closing date for applications is Friday December 9th 2022

Completed application forms to be sent by email only to samantha@gcplaes.ie
All correspondence will be by e-mail.

Galway City Partnership / LAES is an equal opportunities employer and we welcome applications from all members of the community


Cásoibrí / Oifigeach a thugann treoir maidir le Fostaíocht

Líonra Seirbhís Fostaíochta Áitiúla na Gaillimhe

Cuireann an Seirbhís Fostaíochta Áitiúla réimse leathan seirbhísí ar fáil chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá dífhostaithe chun go mbeidh deis acu fostaíocht a fháil nó filleadh ar oideachas nó traenáil.

Ta muid ag earcú cásoibrí/Oifigeach a thugann treoir maidir le Fostaíocht ar bhonn páirt-aimseartha, beidh na hoifigí ag líonadh folúntais I gceantair Chonamara.

Beidh na dualgais seo leanas ar an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

 • Seirbhís gairmthreorach agus tacaíocht a chur ar fáil de réir líon na gcásanna agus faoi rún
 • An córas bainistíochta cásanna a choimeád mar atá curtha ar fáil ag an Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Oibriú mar pháirt d’fhoireann LAES agus le Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe i gcoitinne
 • Tá sé riachtanach go mbeadh tú ábalta taispeáint go bhfuil an taithí/nó cáilíochtaí cuí agat i réimse na gairmthreorach/tacaíocht do dhaoine fásta
 • Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach
 • Tá sé riachtanach go mbeadh do ghluaisteán féin agat agus ceadúnas tiomána iomlán

Is post páirt-aimseartha é seo le 17.5 uair in aghaidh na seachtaine agus beidh sé lonnaithe i gceantar Chonamara. Is conradh ar théarma seasta é seo de 2.5 bliain ar dtús ach d’fhéadfaí athnuachan a dhéanamh ar seo
Scála Pá ar bhonn Pro-rata ar fáil ach é a iarraidh.

Is trí Fhoirm Iarratais amháin a dhéantar an earcaíocht. Chun Foirm Iarratais agus Cur síos ar an bPost a fháil téigh chuig www.gcp.ie agus féach ar GCP News

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná Dé hAoine 9 Mí na Nollag@ 5pm

Foirmeacha iarratais comhlánaithe le seoladh ar ríomhphost chuig samantha@gcplaes.ie
Déanfar gach comhfhreagras trí ríomhphost.

Is fostóir comhdheiseanna é Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe/LAES, cuireann muid fáilte roimh gach réimse den phobal

General Info

Date Entered/Updated
23rd Nov, 2022
Region
Co Galway
Expiry Date
9th Dec, 2022