Comhlucht Forbartha na nDéise: Bainisteoir Forbartha

Comhlucht Forbartha na nDéise

Bainisteoir Forbartha

Tá post mar Bhainisteoir Forbartha á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Bainisteoir Forbartha freagrach as obair an Chomhluchta a bhainistiú. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhlucht Forbartha na nDéise agus freagrach do Bhord na nIontaobhaithe maidir le clár oibre aontaithe a chur i bhfeidhm.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar bhainistiú tograí agus cúrsaí Gaeltachta;
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar obair le coistí/struchtúir phobail,
  • Dírithe ar sonraí;
  • Go maith ag obair mar chuid d’fhoireann;
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
  • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
  • Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na nDéise.

Post lánaimseartha é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tuilleadh sonraí ar fáil ag www.deise.ie/post

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair chuig: cfdeise@gmail.com

Funders

Attachment Size
Sonraí an Phoist 106.14 KB

General Info

Date Entered/Updated
22nd Sep, 2022
Region
Co Phort Láirge / Co Waterford
Expiry Date
21st Oct, 2022