Comhlucht Forbartha na nDéise: Rúnaí Oifige

Comhlucht Forbartha na nDéise

Rúnaí Oifige

Tá post mar Rúnaí Oifige á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine eagraithe a bhfuil taithí aige/aici i riaradh oifige atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Rúnaí Oifige freagrach as oifig CFnaD a riaradh.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar riaradh oifige;
  • Dírithe ar sonraí;
  • Go maith ag obair mar chuid d’fhoireann;
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
  • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
  • Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na nDéise, tá solúbthacht ann maidir leis an láthair oibre ó lá go lá.

Post páirt aimsire é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tuilleadh sonraí ar fáil ag www.deise.ie/post

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair chuig: cfdeise@gmail.com

Funders

Attachment Size
Sonraí an Phoist 102.09 KB

General Info

Date Entered/Updated
22nd Sep, 2022
Region
Co Phort Láirge / Co Waterford
Expiry Date
21st Oct, 2022