Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas: Oifigeach Faisnéise

Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas

Oifigeach Faisnéise

Post Lánaimseartha, 35 uair sa tseachtain, An tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas (Ros Muc, Co. na Gaillimhe)

Tá an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas sa tóir ar Oifigeach Faisnéise Lánaimseartha buan, le Gaeilge Líofa, a earcú don Oifig atá lonnaithe i Ros Muc.

Ar phríomhdhualgais an phoist tá faisnéis, comhairle, abhcóideacht a thabhairt agus seirbhísí atreoraithe a chomhlíonadh chomh maith le bheith ag idirchaidreamh le soláthróirí seirbhíse eile, idir soláthróirí reachtúla agus dheonacha araon.

Beidh gá le scileanna cumarsáide den chéad scoth, chomh maith le leibhéal maith scileanna taighde agus Teicneolaíochta Faisnéise, agus ní mór an Ardteistiméireacht agus/nó a chomhionann oideachais a bheith comhlíonta ag an té a cheapfar. Ní mór cáilíocht ardleibhéil i réimse iomchuí staidéir, (m.sh beartas sóisialta, cearta an duine, obair shóisialta / cleachtas cúraim shóisialta, cáilíocht dlí srl.), a bheith ag an té a cheapfar chomh maith le taithí oibre substaintiúil i dtimpeallacht oibre faisnéise / comhairle / abhcóideachta a bhí gnóthach.

  • Post Lanaimseartha ar chonradh théarma seasta bliain amháin. (Cuirfear síneadh ar an conradh ag brath ar mhaoiniú)
  • Scála Tuarastail Lánaimseartha: € 29,821 - € 45,498 lena n-áirítear 2 x LSI, incrimintí fadtéarmacha (pro rata don fhoireann pháirtaimseartha)
  • Creidmheas Incriminteach: Tá próiseas creidmheasa incriminteach i bhfeidhm ag an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh, arna iarraidh sin, próiseas atá bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn iarratasóirí ar an bhfoirm iarratais.

Tuilleadh eolais: https://www.citizensinformationboard.ie/en/news/vacancies/io20220802.html

Dáta deiridh: 5 i.n. Dé hAoine, 9 Meán Fómhair 2022

Chun eolas a fháil ar an gcaoi a n-úsáidfear do chuid sonraí pearsanta mar chuid den phróiseas seo is féidir teacht ar ár bhFógra Cosanta Sonraí d’Iarratasóirí Poist ag: http://www.citizensinformationboard.ie/en/data_protection/cib.html

Is fostóir comhdheiseanna í an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas

Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Chonnacht Theas

General Info

Date Entered/Updated
5th Aug, 2022
Region
Co na Gaillimhe / Co Galway
Expiry Date
9th Sep, 2022