Comharchumann Forbartha Árann / Naíolann Árann: Príomh Mhúinteoir Naíonra / Early Years – Room Leader

Fógra Post / Job Vacancy:

Príomh Mhúinteoir Naíonra Inis Mór

Tá Comharchumann Forbartha Árann / Naíolann Árann, ag lorg iarratais do phost mar Phríomh-Mhúinteoir Luathbhlianta i Naíonra Inis Mór, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht Leibhéal 6 i gCúram Leanaí (QQI/ FETAC nó a chomhionann) a bheith acu, agus taithí ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne.
Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo.

Is post páirtaimseartha é seo ( ECCE), ag obair ó Luan go hAoine.

Má tá tuilleadh eolais uait is féidir glaoch ar
Oifig Comharchumann Forbartha Árann ar 09961354.

Early Years – Room Leader

Comharchumann Forbartha Árann / Naíolann Árann, are looking for applications for the position of Room Leader in Early Years setting ( Naíonra),
 in Naíonra Inis Mór, Aran Islands, Co. Galway.

Applicants must have at least Level 6 Qualification in Childcare (QQI / FETAC or Equivalent), and experience of working with children under 5
as well as Staff Management experience.
Fluency in Irish is essential for this position.

This is a Part Time Position (ECCE) – Monday to Friday.

Seol litir iarratais agus CV chomh maith le cóip de do chuid cáilíochtaí chuig

Submit application and CV with your qualifications
Naíolann Árann,
c/o Comharchumann Forbartha Árann,
Ionad Fiontair Choilm ó hIarnáin,
Cill Rónáin,
Inis Mór,
Oileáin Árann,
Co. na Gaillimhe
eolas@cfarann.ie

roimh 25ú Meitheamh / Before 25th June

General Info

Date Entered/Updated
9th Jun, 2021
Region
Co na Gaillimhe / Co Galway
Expiry Date
25th Jun, 2021