Áras Chrónáin Ionad Cultúrtha: Cuntóir Naíonra / Early Years Practitioner

Iarratais á lorg do Cuntóir Naíonra ag Áras Chrónáin Ionad Cultúrtha, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Cáilíochtaí:  Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 6 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha.

Post:  Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal: Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:
An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,
Áras Chrónáin Ionad Cultúrtha,
Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
brian@araschronain.ie

Dáta Deireadh Iontrála: 5.00p.m. Aoine 30ú Deireadh Fómhair 2020 , 30/10/2020


Applications sought for the position of Cuntóir (Assistant)  Naíonra at Áras Chrónáin Irish Cultural Centre, Clondalkin, Dublin 22

Qualifications: A minimum of FETAC Level 6 Certification in Childcare (Major Award) or equivalent or higher level qualification in childcare, with experience and fluency in spoken Irish.

Post: Full-time position

Salary: Competitive salary depending on qualifications and experience

Application letter and CV to:
An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,
Áras Chrónáin Ionad Cultúrtha,
Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
brian@araschronain.ie

Closing Date for applications: Friday 30th October 2020 / 30/10/2020

Tosú/Start Date: Samhain 2020 / November 2020

General Info

Date Entered/Updated
13th Oct, 2020
Region
Baile Átha Cliath 22 / Dublin 22
Expiry Date
30th Oct, 2020