Ionad Cois Locha, Dúnlúiche, Gaothdobhair, Tír Chonaill: Oifigeach Forbartha Turasóireachta

Údarás logo

Logo

Oifigeach Forbartha Turasóireachta

Ionad Cois Locha, Dúnlúiche, Gaothdobhair, Tír Chonaill

Tá Ionad Cois Locha , Dúnlúiche ag tairiscint post do Bhainisteoir  Turasóireachta.

Beidh ar an duine Clár margaíochta a fhorbairt agus a chur I bhfeidhm, plean gnó a a ullmhú agus  imeachta  an Ionaid a riaradh agus a bhainistiú.

Beidh fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bfhuil  taithí acu i gceann de na reimsí seo a leanas: turasóireach /bainistíocht /gnó.

Turastal €36,000 + ag brath ar thaithí

Tá breis eolas ar fáil ach teagmháil a dheanamh le Seamus ó Gallachóir ar 0749531699 nó

 r-phost: dunleweycentre@gmail.com

Tionólfar an agallamh trí Ghaeilge

Seol iarratas mar aon le CV chuig an seoladh thuasluaite roimh 4.00i.n. 1ú Marta 2019

Tourism Development Officer

Dunlewey Centre, Gweedore, Co. Donegal

Dunlewey Centre is seeking to employ a Tourism Manager.

The candidate will develop marketing programme, Implement a business plan and oversee day to day events in the Centre

Salary €36,000+ depending on experience

Applications will be welcome from candidates with experience in one of the following: tourism/management/ business.

Interview will be conducted in Irish

Additional information is available from Seamus Gallagher at 0749531699 or by email to: dunleweycentre@gmail.com

Please forward application letter with CV to the above address before 4.00 p.m. 1st March 2019

Region: 

Gweedore, Co. Donegal

Expiry date: 

01/03/19

Date Entered/Updated: 

05/02/19