Ógras

Ógras provides youth work services through the medium of Irish, in a safe, informal, educatinal environment

Ógras Objectives
1) Promotion of the Irish Language
2) Personal development of young people
3) Promotion of our National Culture

***

Chun seirbhísí óige a chur ar fáil trí mhéan na Gaeilge, i suíomh sábhálte, neamh-fhoirméalta agus oideachaisiúil.

Cuspóirí Ógras
1) Cur chun cinn na Gaeilge
2) An duine óg a fhorbairt mar phearsa
3) Cultúr dúchais na hÉireann a chothú.

Contact Information: 

Ógras
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

Maedhbh Ní Dhónaill (Riarthóir) 01-4751487
Maedhbh Ní Chlérigh (Oifigeach Forbartha) 087-2194992

Email: 

Date Entered/Updated: 

16/12/13

Irishlinks: