Feachtas Óg-ghluaiseacht na Gaeilge

Féachann muid leis an nGaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga agus tacú lena bhforbairt phearsanta agus shóisialta trí chlár fiúntach, taitneamhach agus dúshlánach a chur ar fáil i gcomhpháirt leis na daoine óga.

Fís Feachtas 

Tá sé mar sprioc againn go spreagtar daoine óga, trí rannpháirteachas in imeachtaí Feachtas, bheith féinmhuiníneach, gníomhach agus bródúil as an nGaeilge agus go mbeidh pobal na Gaeilge níos saibhre dá bharr.

Contact Information: 

Feachtas Óg-ghluaiseacht na Gaeilge
Teach Margadh an Fhéir/Haymarket House
Oifig 15, Urlár 1
Margadh na Féirme
Baile Átha Cliath 7

Tel: 01 67 259 40

Email: 

Date Entered/Updated: 

01/09/15

Irishlinks: