Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Is í aidhm na Comhdhála ná bá agus tacaíocht don Ghaeilge mar bheotheanga agus cumas inti a neartú agus a bhuanú le go mbeidh sí á húsáid go saoráideach agus go forleathan i ngach gné de shaol mhuintir na hÉireann.

Contact Information: 

Áras na Comhdhála,
46, Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 6

Fón: +353 1 6794780
Facs: +353 1 6790214

Email: 

Date Entered/Updated: 

19/11/13

Irishlinks: