Ógras Dhún Dealgan: Cinnire Óige

Ógras

Role Title: Cinnire Óige

Location: Dundalk Co. Louth
Hours: 2 hours fortnightly

Tasks:

I measc na tascanna d'oibrithe deonacha:

 • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don duine óg chun muinín in, agus ómós do, teanga agus cultúr Gaelach
 • Páirt a ghlacadh i gcláracha éagsúil, neamhfhoirmeálta agus dírithe ar an óige
 • Ag tabhairt faoi spórt agus gníomhaíochtaí fisiciúil eile
 • Scileanna nua a fhoghlaim
 • Ag cur lena bpobal áitiúil agus níos leithne
 • Mothú muintearais agus a bheith páirteach i rud éigin a fhorbairt
 • Cairdis a chruthú
 • Daoine óga a chumhachtú chun dul i ngleic le saincheisteanna sóisialta agus ábhair a théann i gcion orthu
 • Scíth a ligeant agus spraoi a bheith acu
 • Eiseamláirí fásta dearfacha a sholáthrú lasmuigh don scoil agus an teaghlach

  Caighdeán ard Gaeilge riachtanach chun bheith mar duine deonach sna clubannaí seo.
  High level of Irish essential to be a volunteer with Ógras.

To ensure the success of a club, it is vital that Leaders are well-trained and are capable of engaging in the activities of a club.

Some of the characteristics of a good Leader are;

 • A working standard of Irish
 • Must enjoy working with young people
 • Good interpersonal and communication skills, i.e. not just able to impart knowledge but is also able to listen in an impartial, non-judgemental way
 • Good time-management skills to ensure programmes is completed as planned
 • Good administrative skills ensuring such items as Membership Forms, Roll Book and Incident sheets are completed as required
 • Good organisational skills to ensure all equipment is available and is suitable for use and that hall is safe
 • Ability to work as part of a team to ensure successful running of club
 • Ability to encourage and support other leaders and members
 • Ability to delegate when necessary

Email expression of interest to ograsdhundealgan@gmail.com

Region: 

Co Louth

Expiry date: 

27/01/20

Date Entered/Updated: 

12/12/19