Scheme to Support National Organisations in the Community and Voluntary Sector (SSNO) 2019-2022

Scheme to Support National Organisations in the Community and Voluntary Sector (SSNO) 2019-2022

Call for Applications

Pobal on behalf of the Department of Rural and Community Development (DRCD) invite applications for funding from eligible organisations under the Scheme to Support National Organisations in the Community and Voluntary Sector (SSNO) 2019-2022.

Details about the programme, the application process and how to register to attend pre-application support events on Wednesday 9th or Thursday 10th of January, 2019 will be available on www.pobal.ie/programmes/ from Friday 14th of December, 2018.

The closing date for receipt of applications is 3pm on Thursday 31st January, 2019.

An Scéim Tacaíochta d’Eagraíochtaí Náisiúnta san Earnáil Pobail agus Dheonach (SSNO) 2019-2022

Gairm ar Iarratais

Tugann Pobal, thar ceann na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail (an RFTP), cuireadh d’iarratais ar chistiú ó eagraíochtaí incháilithe faoin Scéim Tacaíochta d’Eagraíochtaí Náisiúnta san Earnáil Pobail agus Dheonach (SSNO) 2019-2022.

Beidh sonraí faoin gclár, an próiseas iarratais agus conas clárú chun freastal ar imeachtaí tacaíochta réamhiarratais Dé Céadaoin, an 9 nó Déardaoin, an 10 Eanáir 2019 ar fáil ar www.pobal.ie/programmes ó Dé hAoine, an 14 Nollaig 2018 ar aghaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 3pm Déardaoin, an 31 Eanáir 2019.

Government of Ireland LogoPobal Logo

Region: 

Nationwide

Expiry date: 

31/01/19

Date Entered/Updated: 

03/01/19