Pobal: Dormant Accounts Fund - Call for Applications / Ciste na gCuntas - Díomhaoin Iarratais á Lorg

POBAL Logos

Dormant Accounts Fund
Call for Applications

Pobal, on behalf of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, the Department of Justice and Equality and the Department of Social Protection invite applications for funding from eligible organisations under the following Dormant Accounts Fund (DAF) Measures.

Measure 2: Life After Caring
Measure 4: Pre-Activation Support for Female Refugees

Details about the measures, the online application process, and how to register to attend a pre-application support meeting are available at www.pobal.ie
The closing date for receipt of applications is 3pm on Wednesday 26th July 2017.

Ciste na gCuntas Díomhaoin
Iarratais á Lorg

Tá Pobal, thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus na Roinne Coimirce Sóisialaí, ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó eagraíochtaí incháilithe faoi Bhearta seo a leanas Chiste na gCuntas Díomhaoin.

Beart 2: An Saol tar éis Cúraim
Beart 4: Tacaíocht Réamhghníomhachtaithe do Bhan-Dídeanaithe

Tá sonraí faoi na bearta, faoin bpróiseas iarratais ar líne, agus conas clárú chun freastal ar an gcruinniú tacaíochta réamhiarratais, ar fáil ag www.pobal.ie
Is é 3pm ar an gCéadaoin 26ú Iúil 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratais.

POBAL Logos

Region: 

Nationwide

Expiry date: 

26/07/17

Date Entered/Updated: 

19/06/17